HĐND tỉnh họp báo

Sáng 06/7, HĐND tỉnh tổ chức họp báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sáng 06/7, HĐND tỉnh tổ chức họp báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 16 đến ngày 18/7/2018 tại hội trường HĐND – UBND tỉnh.

Dự kiến kỳ họp lần này sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh...

Tại kỳ họp tiến hành chất vấn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế; Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các tổ chức, cá nhân và nhân dân có thể gửi ý kiến chất vấn thông qua số điện thoại 02093. 810 779.

Văn Lạ

Xem thêm