HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Mới

Sáng 27/8, Đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ tại huyện Chợ Mới. Dự buổi giám sát có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Chợ Mới. ảnh 1
Đoàn giám sát của  Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc  tại huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, hiện nay 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã, do đó các xã, thị trấn được bố trí tối đa 20 cán bộ, công chức. Số lượng cán bộ, công chức xã có 293 người, trong đó tổng số cán bộ, công chức được giao theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh là 280 người (vượt 13 người so với quy định do sắp xếp đơn vị hành chính). Về công tác tinh giản biên chế, từ năm 2020 đến nay huyện thực hiện tinh giản được 06 người, với tổng kinh phí hơn 190 triệu đồng; 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 226/293 cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị và 01 trình độ cao cấp lý luận chính trị. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và bố trí Công an chính quy số lượng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện dôi dư là 35 người. Tuy nhiên, theo quy định của UBND tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức thì 12/14 xã, thị trấn (trừ xã Thanh Thịnh, thị trấn Đồng Tâm) có số lượng cán bộ, công chức ở các xã không vượt về số lượng và đảm bảo cơ cấu theo quy định.

Theo lộ trình đến năm 2024, huyện sẽ phải bố trí, sắp xếp 21 cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cho các đơn vị. Từ năm 2020 đến nay huyện có 01 công chức xin nghỉ việc và đã thực hiện giải quyết chế độ thôi việc. Về các chức danh không chuyên trách cấp xã, huyện đã bố trí 126 người; số kiêm nhiệm 26 người; cấp thôn, tổ phố 427 người, số chưa bố trí là 43 người; số kiêm nhiệm 41 người. Các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn được chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh kết quả đạt được, huyện gặp những khó khăn như: Số lượng cán bộ, công chức thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ việc theo Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh còn ít; việc xét chuyển từ công chức cấp xã lên công chức cấp huyện phải thực hiện quy trình thông báo rộng rãi, tiếp nhận hồ sơ từ nhiều đơn vị; việc tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã lên viên chức cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh; hoạt động của một số chi hội thôn, tổ dân phố chưa thực sự hiệu quả…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà huyện đã thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ trong năm qua; đồng thời đề nghị huyện Chợ Mới trong thời gian tới thực hiện tốt phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư theo lộ trình đã đề ra; bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã. Các ý kiến, kiến nghị của huyện được đoàn tổng hợp, trình cấp trên xem xét, giải quyết./.

Lý Dũng

Xem thêm