HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và khai thác chợ tại Chợ Đồn

Ngày 20/9, Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đi giám sát về tình hình công tác quản lý và khai thác chợ trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và khai thác chợ tại Chợ Đồn ảnh 1
UBND huyện Chợ Đồn báo cáo với Đoàn công tác về tình hình quản lý và khai thác chợ trên địa bàn. 

Huyện Chợ Đồn hiện có 15 chợ được đầu tư xây dựng kiên cố bằng nguồn vốn nhà nước, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của Nhân dân. Hầu hết các chợ đều có hồ sơ pháp lý về đầu tư, hiện 5 chợ đã có nội quy chợ và 2 chợ có phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ được UBND huyện phê duyệt.

Do vướng mắc trong công tác giải quyết tài sản của chợ khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực nên việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ phải tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện chưa có chợ nào được chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh theo Đề án của tỉnh.

Qua rà soát, trên địa bàn đã có 12 chợ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 03 chợ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Chợ xã Phương Viên, Đồng Lạc, Nam Cường. Trong quá trình sử dụng vẫn còn hiện tượng lấn chiếm đất chợ, sử dụng đất chợ sai mục đích như chợ Bình Trung. Việc theo dõi, quản lý tài sản tại các chợ đa số chưa đảm bảo, hằng năm không thực hiện kiểm kê, hạch toán, theo dõi tài sản không kịp thời và đầy đủ. Tình hình thu phí tại các chợ còn thấp, hiện mới có 12/15 chợ thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước đạt 5-10% đối với từng chợ.

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý và khai thác chợ tại Chợ Đồn ảnh 2
Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại chợ xã Phương Viên.

Tại buổi làm việc, huyện Chợ Đồn đã nêu một số khó khăn như: Cơ sở hạ tầng nhiều chợ hiện đã xuống cấp, một số công trình xây dựng trong chợ không còn phù hợp với quy mô hoạt động. Việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh gặp khó khăn trong quá trình thực hiện do các chợ chỉ họp theo phiên; hầu hết các chợ không có tổ chức, cá nhân kinh doanh cố định. Việc quản lý chợ đa số giao cho công chức xã theo hình thức kiêm nhiệm do đó công tác quản lý chưa được sát sao. Hoạt động các chợ hầu hết lấy thu bù chi, việc đầu tư, cải tạo đều phụ thuộc vào ngân sách.

Huyện Chợ Đồn đề nghị với HĐND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn ngân sách để thực hiện đầu tư, cải tạo tại các chợ lâu năm, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Đề nghị cho thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ khi có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, Bộ, ngành về xử lý tài sản chợ và các nội dung liên quan. 

Cùng ngày, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tình hình quản lý và khai thác chợ tại các xã: Nghĩa Tá, Bình Trung và Phương Viên./.

Thu Trang

Xem thêm