HĐND tỉnh Bắc Kạn: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 08/12, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận tại tổ về các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp; tờ trình dự thảo các nghị quyết.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thảo luận tại tổ.

THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

Kỳ họp thảo luận về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND năm 2023 và báo cáo của các cơ quan tư pháp.

Cơ bản các đại biểu nhất trí và có ý kiến liên quan đến các nội dung như:

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công

Đối với lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đại biểu đánh giá tiến độ triển khai các dự án đầu tư công còn chậm, trong đó có 03 dự án trọng điểm gồm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự án Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; Dự án ĐTXD tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công.

Đánh giá nguyên nhân vì sao thu ngân sách không đạt kế hoạch giao

Đối với thu ngân sách năm 2023 không đạt kế hoạch giao, đại biểu đề nghị cần đánh giá toàn diện các nguyên nhân, ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan nào khác? Đồng thời đề nghị cân nhắc chỉ tiêu thu của năm 2024 và cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Duy trì diện tích cây dong riềng, quan tâm duy trì các sản phẩm OCOP

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc phát triển và duy trì các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh trước thực trạng có nhiều sản phẩm OCOP đạt 3 sao nhưng không duy trì được? Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp cụ thể.

Đề nghị quan tâm việc trồng rừng thay thế

Phát triển kinh tế rừng là nội dung được các đại biểu đưa ra thảo luận, một số đại biểu cho rằng việc trồng rừng thay thế chưa thật sự được quan tâm; đề nghị cần chỉ đạo triển khai thực hiện việc trồng rừng thay thế…

Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa đề nghị cần chỉ đạo triển khai thực hiện việc trồng rừng thay thế.

Đại biểu Đồng Thị Vân Thoa đề nghị cần chỉ đạo triển khai thực hiện việc trồng rừng thay thế.

Việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 chậm, đại biểu đề nghị trong năm 2024 cần rà soát kỹ lưỡng để xây dựng nội dung phù hợp, cần có ưu tiên thực hiện cho phù hợp…

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt thấp, đại biểu đề nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới để khắc phục…

Đại biểu Đàm Thị Hảo, đơn vị bầu cử huyện Ba Bể đề nghị có chế độ chính sách về an sinh xã hội cho các hộ mới tách hộ theo chính sách khởi nghiệp, không đưa các hộ mới tách vào hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đại biểu Đàm Thị Hảo, đơn vị bầu cử huyện Ba Bể đề nghị có chế độ chính sách về an sinh xã hội cho các hộ mới tách hộ theo chính sách khởi nghiệp, không đưa các hộ mới tách vào hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Một số nội dung như việc mua sắm trang thiết bị dạy học; công tác giảm nghèo; tội phạm vi phạm pháp luật… cũng được các đại biểu tập trung thảo luận.

THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO TỜ TRÌNH CÁC NGHỊ QUYẾT

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 4.

Các đại biểu thảo luận tại Tổ thảo luận số 4.

Cơ bản các đại biểu nhất trí với dự thảo tờ trình các nghị quyết trình tại Kỳ họp, và có ý kiến vào nội dung cụ thể của một số dự thảo Nghị quyết sau:

Về dự thảo Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024:

Đại biểu đề nghị cần có giải pháp rõ nét hơn trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia; đối với các sản phẩm OCOP cần quan tâm hơn đến chất lượng và duy trì, phát triển giữ thương hiệu sản phẩm. Đề nghị cần có chỉ đạo giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo đồng bộ thực hiện chuyển đổi số.

Đại biểu đề nghị đưa số liệu các trường học chưa đạt chuẩn và các xã chưa về đích nông thôn mới của năm 2023 để có số liệu đánh giá và phân bổ nguồn lực.

Cân nhắc mức thu phí bảo vệ môi trường đối với quặng sắt và quặng mangan

Đối với dự thảo nghị quyết quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, đại biểu đề nghị nghiên cứu mức thu của các tỉnh lân cận đối với quặng sắt và quặng mangan để tính cho phù hợp; xem xét tăng mức thu đối với 2 loại khoáng sản này vì việc khai thác quặng sắt và quặng mangan phải lộ thiên, ảnh hưởng lớn đến môi trường…

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều tại dự thảo, trong đó làm rõ các đối tượng được hưởng, những đối tượng không được hưởng; đề nghị cần tuyên truyền, giải thích hợp lý để tránh bức xúc cho các đối tượng khi nghị quyết được ban hành và có hiệu lực.

Đại biểu đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị cho các Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cấp huyện…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại tổ, các đơn vị soạn thảo sẽ tiếp thu, giải trình; đây sẽ là cơ sở để các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường để HĐND tỉnh quyết nghị thông qua các dự thảo nghị quyết./.

Xem thêm