HĐND tỉnh Bắc Kạn sẵn sàng cho Kỳ họp thường lệ cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc vào sáng 07/12, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng.

Xem xét, thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng

Tại Kỳ họp, đại biểu sẽ nghe, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024; đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của HĐND, UBND, TAND, Viện KSND và Cục THADS tỉnh… nghe và thẩm định các báo cáo về: Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, những kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh năm 2023.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên mở rộng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp sẽ xem xét tờ trình dự thảo của 24 nghị quyết liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

Để chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị với cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình. Đồng thời, thống nhất với UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự thảo các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp; phân công các ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Các tổ đại biểu đã thông báo dự kiến chương trình nội dung Kỳ họp và tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước; đồng thời, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ...

HĐND tỉnh đã tiến hành đầy đủ trình tự, thủ tục theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị các tài liệu cho Kỳ họp.

Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị các tài liệu cho Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này sẽ có 22 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm. Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời hạn. Các báo cáo của 22 người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X theo đúng quy định để các đại biểu nghiên cứu, nhằm đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm đạt chất lượng cao nhất.

Kỳ họp không giấy đầu tiên của HĐND tỉnh

Đây cũng là lần đầu tiên HĐND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Kỳ họp không giấy. Theo đó, 49 đại biểu HĐND tỉnh được hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm họp thông minh Bkav eCabinet, phần mềm chạy trên các thiết bị điện tử chạy hệ điều hành ISO, Android, Windows (như máy tính bảng iPad, điện thoại di động smartphone, máy tính xách tay…).

Giao diện màn hình chính của phần mềm họp thông minh Bkav eCabinet.

Giao diện màn hình chính của phần mềm họp thông minh Bkav eCabinet.

Phần mềm cung cấp các tính năng chính: Thông tin về lịch họp; tài liệu họp; chương trình họp, xin ý kiến (đánh giá kỳ họp – tổng hợp ý kiến đánh giá), đăng ký phát biểu/tranh luận; các tính năng thông báo, danh sách đại biểu, biểu quyết... Việc sử dụng phần mềm để gửi, nhận tài liệu và điều hành kỳ họp trên máy tính bảng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp đại biểu có thể dễ dàng tra cứu tài liệu.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp diễn ra vào sáng 09/12, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. Các đại biểu sẽ đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến các vấn đề quản lý, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác cho Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều sẵn sàng cho một Kỳ họp với nhiều đổi mới- kỳ họp không giấy đầu tiên của HĐND tỉnh, với những quyết sách quan trọng làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương…

Xem thêm