HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng tại Bạch Thông

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 31/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Bạch Thông từ năm 2020 đến nay. 

Theo báo cáo, từ năm 2020 đến nay, tổng số dự án, diện tích rừng đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện là 11 công trình, dự án, với tổng diện tích đất rừng đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 30,9ha, trong đó rừng tự nhiên 15,62ha, rừng trồng 15,28ha.

Đoàn giám sát làm việc với UBND Bạch Thông.

Đoàn giám sát làm việc với UBND Bạch Thông.

Các công trình, dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế là 09/11 công trình, dự án, với tổng diện tích là 27,84ha; trong đó, rừng tự nhiên là 15,62ha, rừng trồng 12,22ha; dự án đang thực hiện các thủ tục trồng rừng thay thế là dự án trang trại lợn của HTX Hà Anh, với diện tích 0,59ha rừng trồng sản xuất và dự án Thủy điện Khuổi Thốc, xã Đôn Phong, diện tích 2,47ha rừng trồng sản xuất.

Ông Hoàng Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông báo cáo với Đoàn giám sát.

Ông Hoàng Văn Kiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông báo cáo với Đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện dự án Thủy điện Khuổi Thốc xã Đôn Phong báo cáo đã thực hiện xong các thủ tục và sẽ thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế trong thời gian tới; đối với HTX Hà Anh báo cáo sẽ sớm thực hiện thủ tục để nộp tiền theo quy định. Đến nay, trên địa bàn huyện không có đơn vị nào vi phạm bị xử lý.

Đoàn giám sát thăm nắm thực tế khu đất tái định cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông.

Đoàn giám sát thăm nắm thực tế khu đất tái định cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông.

Tại buổi giám sát, huyện Bạch Thông nêu các khó khăn, vướng mắc đồng thời đề nghị, Đoàn giám sát có kiến nghị cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện, trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng để thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.../.

Xem thêm