HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 03/11, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện chương trình, dự án tại huyện Na Rì từ năm 2020 đến nay.
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Na Rì.

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì, từ năm 2020 đến nay, tổng số dự án, diện tích rừng được HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện là 68 dự án, công trình. Trong đó, có 15 dự án, công trình đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và nộp tiền trồng rừng thay thế với tổng diện tích 30,94ha; có 01 dự án đang thực hiện các thủ tục trồng rừng thay thế với diện tích 0,55ha.
UBND huyện với vai trò là chủ đầu tư 03 dự án, công trình đã được chấp nhận phương án trồng rừng thay thế với tổng diện tích 5,074ha.

Đoàn giám sát tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú, xã Trần Phú.

Đoàn giám sát tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú, xã Trần Phú.

Trong quá trình thực hiện, huyện Na Rì còn một số tồn tại, vướng mắc về trình tự thủ tục trong tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp thiếu chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn; công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn chưa được nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Khảo sát thực tế tại Dự án Trại nuôi lợn nái và lợn thịt, thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy.

Khảo sát thực tế tại Dự án Trại nuôi lợn nái và lợn thịt, thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy.

Đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kiểm tra, rà soát các dự án theo mức độ cấp bách trước khi trình HĐND tỉnh; rà soát lại các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện hoặc không khả thi để trình đưa ra khỏi nghị quyết của HĐND tỉnh; các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng đất rừng nhưng chưa được phê duyệt...

Đối chiếu bản đồ với thực tế tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái, thôn Khuổi Kheo, xã Dương Sơn.

Đối chiếu bản đồ với thực tế tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái, thôn Khuổi Kheo, xã Dương Sơn.

Tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Dự án Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú, xã Trần Phú; Dự án Trại nuôi lợn nái và lợn thịt, thôn Khuổi Tấy B, xã Liêm Thủy; Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái, thôn Khuổi Kheo, xã Dương Sơn./.

Xem thêm