HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 21/10, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất ảnh 1
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; báo cáo phân bổ, giao dự toán chi tiết ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; phân bổ và giao dự toán chi ngân sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giảm kế hoạch vốn giao của Dự án Trạm Y tế phường Nguyễn Thị Minh Khai hơn 5,8 tỷ đồng, do không thực hiện; tăng kế hoạch vốn cho dự án quy hoạch chung các xã Nông Thượng, Dương Quang lên 250 triệu đồng; phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 với tổng vốn hơn 1,7 tỷ đồng.../.

Đồng Lai

Xem thêm