HĐND huyện Pác Nặm triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/12, HĐND huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.
Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa IV.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch HĐND huyện Pác Nặm phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa IV.

Trong phiên khai mạc, Kỳ họp đã thông qua các nội dung như: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các báo cáo thuộc lĩnh vực của Ban Kinh tế - Xã hội;

Thông qua báo cáo của các đơn vị gồm: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các báo cáo thuộc lĩnh vực của Ban Pháp chế; Thông báo tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện năm 2023.

Các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

Các vị đại biểu tham dự kỳ họp.

Kỳ họp nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện Pác Nặm năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; nghe và thảo luận đối với các tờ trình về những nội dung như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia)…

Các đại biểu chia tổ thảo luận nhằm làm rõ thêm một số nguyên nhân, hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Theo kế hoạch, trong ngày 20/12, Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Pác Nặm tiếp tục chương trình làm việc về các nội như: Tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện về những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Thông qua Nghị quyết về Kỳ họp và bế mạc./.

Xem thêm