HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 10

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong hai ngày 14-15/12, HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 10 xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 và thực hiện một số nội dung công tác khác.
Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp nghe báo cáo tóm tắt của UBND huyện về những nội dung như: Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và nhiệm vụ, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2024.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, các Ban HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết; thông qua tờ trình lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu chia tổ thảo luận; nghe báo cáo kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp và thực hiện một số nội dung quan trọng khác./.

Xem thêm