HĐND huyện Na Rì họp Kỳ thứ 6

Chiều 09/7, HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Chiều 09/7, HĐND huyện Na Rì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Tới dự có đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Na Rì.

Các đại biểu tại kỳ họp.
Các đại biểu tại kỳ họp.

Báo cáo tại Kỳ họp cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và tinh thần chủ động, quyết liệt, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự nỗ lực cao của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 của huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch.


Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND năm 2017 và một số báo cáo về các nội dung, vấn đề quan trọng khác...

HĐND huyện Na Rì họp Kỳ thứ 6 ảnh 2

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân thực hiện được hơn 5.306ha, đạt 101,2% kế hoạch. Trong đó, cây lúa được 1.644ha, đạt 102,8% kế hoạch; cây ngô đạt 1.969ha, đạt 101% kế hoạch. Các cây trồng chủ lực khác như cây dong riềng thực hiện được trên 500ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó trồng theo phương pháp lên luống cao đạt trên 200ha… Diện tích đất ruộng, soi, bãi thực hiện đạt giá trị 100 triệu đồng/ha trở lên đăng ký được trên 500ha, hiện nông dân đang tiếp tục triển khai thực hiện; toàn huyện có trên 384 ha cây ăn quả các loại, trong đó riêng 6 tháng đầu năm trồng mới cam, quýt, bưởi được hơn 107ha… Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Na Rì đạt 222/399  tiêu chí nông thôn mới. Bình quân mỗi xã tăng 0,56 tiêu chí. Công tác thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt 43,41% kế hoạch…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: Một số cơ sở còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; việc tổ chức ký cam kết với các cơ sở chế biến dong riềng với người dân ở một số xã còn chậm; các tiêu chí nông thôn mới đăng ký thực hiện chưa có lộ trình, kế hoạch cụ thể ảnh hưởng đến tiến độ, khả năng thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Ngày 10/7, Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Na Rì tiếp tục làm việc./.

Tùng Vân

Xem thêm