HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX xem xét kết quả phát triển KT-XH năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 18/12, HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 12 xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với 02 báo cáo trên và Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của UBND huyện. Báo cáo của các cơ quan tư pháp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2024; Tờ trình dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024; Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách địa phương (lần 6); Tờ trình dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024; Tờ trình dự thảo nghị quyết về Đề án giáo dục, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống địa phương trong các trường học trực thuộc, giai đoạn 2023 – 2025. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với 07 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng nỗ lực, sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân huyện Chợ Đồn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại. Đồng chí đề nghị, tại Kỳ họp này, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: Giải pháp thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ xây dựng các khu dân cư; công tác quản lý tài nguyên lâm, khoáng sản; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu đảm bảo minh bạch, dân chủ, khách quan…

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 18 đến 19/12). Buổi chiều 18/12, các đại biểu thảo luận tại tổ, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu. Buổi sáng ngày 19/12, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc./.

Xem thêm