HĐND huyện Chợ Đồn giám sát việc thực hiện phương án trồng cải tạo, thâm canh chè Shan tuyết

Ngày 07/7, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 07/7, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, giai đoạn 2016 - 2020.

Giám sát thực tế tại các hộ dân thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc.
Giám sát thực tế tại các hộ dân thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc.

Qua giám sát trực tiếp cho thấy: Đến nay UBND huyện và các cơ quan đơn vị liên quan đã tổ chức thực hiện được 4/5 mục tiêu của Phương án, cụ thể như: Trồng bổ sung và thâm canh nương chè được 118/270ha; cải tạo, trồng lại diện tích chè đã cằn cỗi, giống bị lai tạp được 22/30ha; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn chè được 04 lớp với 228 hộ tham gia; xây dựng vườn ươm nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Mục tiêu hỗ trợ nâng cấp dây truyền sản xuất, chế biến để thu mua chè tươi đến tiêu thụ sản phẩm và quảng cáo thương hiệu chè Shan tuyết chưa thực hiện được, do HTX chè Thiên Phúc chưa xây dựng được nhà xưởng và từ năm 2016 trở về đây HTX không hoạt động.

Giai đoạn 2017 - 2019, đông đảo người dân đăng ký trồng chè theo phương án, nhưng do đơn vị sản xuất cây giống không đáp ứng đủ số lượng, chất lượng cây giống, nên diện tích chè chưa đạt kế hoạch.

Đoàn giám sát đánh giá, việc tiếp tục thực hiện Phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc là cần thiết vì phù hợp với thế mạnh của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn cần phối hợp với địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện có hiệu quả phương án; đặc biệt cần đảm bảo về chất lượng giống cây trồng cho bà con Nhân dân…/.

Nông Vui

Xem thêm