HĐND huyện Bạch Thông họp kỳ thứ 7

Sáng ngày 5/7, HĐND huyện Bạch Thông khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sáng ngày 5/7, HĐND huyện Bạch Thông khai mạc Kỳ họp thứ 7, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham gia kỳ họp
Kỳ họp sẽ đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm


Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo kịp thời và toàn diện thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Do đó, một số chỉ tiêu chính như diện tích cây lúa xuân, ngô, trồng rừng… đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 9.741 tấn, đạt 103% kế hoạch, diện tích trồng rừng thực hiện được 552ha, đạt 149% kế hoạch, diện tích đất ruộng 100 triệu đồng/ha thực hiện được 483ha, đạt 91% kế hoạch; tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh xảy ra; các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cũng được chỉ đạo và thực hiện kịp thời như cải tạo thâm canh diện tích cây cam quýt, cây mơ, lê, cây dược liệu Hà thủ ô, diện tích chuyển đổi trồng lúa ngô sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, mô hình cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ…


Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng tiến độ, huyện đang tập trung dồn nguồn lực để đưa xã Tân Tiến về đích nông thôn mới trong năm nay. Từ đầu năm đến nay huyện thành lập được 1 HTX, đạt 50% kế hoạch giao. Tình hình thương mại dịch vụ phát triển, công tác tài nguyên môi trường, trận tự đô thị được tăng cường, các hoạt động văn hóa - xã hội, tình hình an ninh quốc phòng đảm bảo, không có các vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra, tình hình dân tộc tôn giáo ổn định…


Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu đạt thấp  như kết quả thu ngân sách, một số cây trồng vụ xuân như cây thuốc lá, dong riềng, nghệ, khoai môn; tình hình tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; vi phạm chính sách dân số còn xảy ra, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một số cán bộ công chức chưa cao…

Các đại biểu tham gia kỳ họp
Các đại biểu tham gia kỳ họp


Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Về cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thu chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; báo cáo thu chi ngân sách năm 2017; báo cáo về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm; báo cáo về việc giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sau HĐND huyện…

 Theo chương trình, kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 6/7)./.
 

Thu Trang

Xem thêm