Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì) đã tổ chức gần 600 lượt tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng.

ảnh: Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn Kim Hỷ tuần tra bảo vệ rừng
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ tuần tra bảo vệ rừng.

Trong 6 tháng qua, đơn vị đã thực hiện được hơn 20 buổi tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng, thu hút hơn 900 lượt người tham gia; tổ chức gần 600 lượt tuần tra, kiểm soát, với hơn 2.800 lượt người tham gia. Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, từ đầu năm đến nay, khu vực rừng bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ không có vụ chặt phá rừng trái phép xảy ra.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng ở những diện tích rừng sản xuất do người dân quản lý còn phức tạp, trong 6 tháng, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 14 vụ, gồm: 9 vụ phá rừng trái phép; 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 01 vụ tàng trữ lâm sản; 03 vụ khai thác lâm sản trái phép. Tổng thu nộp ngân sách nhà nước hơn 50 triệu đồng. So với 6 tháng đầu năm 2021, tăng 07 vụ./.

Tùng  Vân

Xem thêm