Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tuần tra chung lần thứ 64

Ngày 15 và 16/9, tại vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia đã tổ chức tuần tra chung thường niên lần thứ 64.

Đội hình tuần tra gồm Tàu 264, Vùng 5, Hải quân Nhân dân Việt Nam và Tàu 1143 thuộc Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia.

Sĩ quan Tàu 264 quan sát trên tuyến tuần tra chung
Sĩ quan Tàu 264 quan sát trên tuyến tuần tra chung

Hai bên đã phối hợp luyện tập các nội dung: Thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển (Hello ASEAN); huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế và trao đổi thông tin...

Hoạt động tuần tra nhằm duy trì an ninh, trật tự trong vùng nước lịch sử Việt Nam -Cam-pu-chia, tạo điều kiện cho nhân dân 2 nước phát triển kinh tế biển đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau giữa hải quân 2 nước.

Theo baohaiquanvietnam.vn

Xem thêm