Thi đua yêu nước:

Gương “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”

Sau 17 năm công tác, làm chủ nhiệm và đồng tác giả của nhiều đề tài dự án khoa học có hiệu quả thiết thực, anh Nguyễn Văn Tuấn- Phó Trưởng phòng Hành chính - Dịch vụ khoa học, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”.

Anh Tuấn tại dự án
Dự án cải tạo vườn mận tại Pác Nặm do anh Tuấn tham gia, được đánh giá đạt hiệu quả thiết thực.

Tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, năm 2005, anh Nguyễn Văn Tuấn về làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu về đơn vị, anh Tuấn đã dành thời gian và sự tâm huyết với công tác nghiên cứu khoa học. Với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn công tác, cùng sự hỗ trợ, động viên của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp, tính đến nay, anh đã chủ trì và đồng tác giả của gần 10 đề tài, dự án khoa học, như: Dự án "Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, sơ chế Khoai Môn hàng hóa tại Bắc Kạn"; Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng rượu xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn”; Dự án "Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo vườn mận không đồng đều năng suất thấp tại huyện Ba Bể, Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn"; đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau, quả hữu cơ tại tỉnh Bắc Kạn". Đề tài thuộc thuộc chương trình Khoa học công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu triển khai năm 2021, kết thúc năm 2023…

Nhiều kết quả nghiên cứu của anh Nguyễn Văn Tuấn, sau ứng dụng, chuyển giao khoa học đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như Dự án “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo vườn mận không đồng đều năng suất thấp, tại huyện Pác Nặm, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn”. Anh Tuấn cho biết: Nhận thấy cây mận thường xuyên bị rụng, năng suất thấp, anh và các thành viên thực hiện dự án nghiên cứu, tác động các biện pháp kỹ thuật như bón phân, cắt tỉa tạo tán, tập huấn cho bà con nông dân cách trồng, chăm sóc. Trải qua gần 2 năm thử nghiệm, đến nay, những cây mận chín sớm được ghép với cành mận tam hoa đã đạt năng suất vượt trội, đạt khoảng 12kg mận/cây, vượt gấp 300% so với chỉ tiêu ban đầu của dự án, giá trị kinh tế thu về, từ 19 triệu đồng/ha tăng lên gần 40 triệu đồng/ha.

Chia sẻ về những đề tài, dự án đạt hiệu quả thiết thực, anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm: Để đạt được kết quả như trên, ngay từ khi triển khai, xây dựng dự án anh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, từ đó luôn bám sát vào nội dung và kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện. Thường xuyên trao đổi với lãnh đạo đơn vị, cơ quan quản lý, đơn vị phối hợp thực hiện, đơn vị chuyển giao và các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Những vướng mắc đều được anh chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị, cơ quan quản lý, chính quyền địa phương để tháo gỡ.

Ông Sầm Văn Bình- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh nhận xét: Trong công việc, anh Nguyễn Văn Tuấn làm việc có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhiều đề tài, dự án khoa học được anh và nhóm đồng nghiệp thực hiện đều mang tính ứng dụng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Với kết quả đạt được, anh Nguyễn Văn Tuấn là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, được vinh danh là “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021./.

Việt Bắc

Xem thêm