Góp ý kiến vào các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 11/10, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến vào các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo một số tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2008 khi chưa có Quy định số 171, cả nước có 368 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng, trong đó có 15 đảng bộ cơ sở, 353 chi bộ cơ sở với 4.642 đảng viên. Sau 15 năm thực hiện quy định, hiện cả nước có 640 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng, trong đó có 40 đảng bộ cơ sở và 01 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 599 chi bộ cơ sở với 10.579 đảng viên. Thành phần đảng viên ở các tổ chức đảng cơ quan hội rất đa dạng gồm cán bộ, người lao động đang trong độ tuổi công tác và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở các cấp đã nghỉ hưu nay tham gia công tác hội. Các tổ chức đảng tập trung nhiều ở các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (có 554 tổ chức đảng, chiếm 86,4%).

Qua thực tiễn 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư, nhiều nội dung của Quy định đến nay vẫn còn phù hợp, có tính chỉ đạo xuyên suốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cơ quan hội quần chúng. Tuy vậy, cũng có những nội dung chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy định 171 là vấn đề cần thiết để phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tiễn hiện nay.

Tại Hội nghị đã có 15 lượt ý kiến đóng góp đối với các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW. Cơ bản các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định 171-QĐ/TW do Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự thảo; đồng thời nêu thêm những ưu điểm cũng như hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình thực hiện.

Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 171-QĐ/TW, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi. Dự thảo đã kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi những nội dung chưa cụ thể, rõ ràng; bổ sung, cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành của Đảng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu ý kiến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ quan điểm Bắc Kạn nhất trí cao với bố cục, kết cấu, nội dung dự thảo báo cáo và dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy định 171. Đồng chí đã đóng góp ý kiến để chỉnh sửa một số câu từ cụ thể nhằm làm rõ nghĩa, rõ phạm vi, đối tượng áp dụng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị tổ biên tập các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Rà soát những nội dung chưa rõ nghĩa cần điều chỉnh câu chữ, cách diễn đạt để thuận lợi trong quá trình thực hiện ở cơ sở; rà soát những văn bản không còn hiệu lực, những nội dung không thực hiện được cần loại bỏ; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy các cơ quan hội quần chúng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng…/.

Xem thêm