Góp phần nâng cao văn hoá gia đình

Gia đình là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, là cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng. Những ứng xử có văn hoá giữa các thành viên trong gia đình sẽ góp phần xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.

Gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh
Gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh.

Nhận thức vai trò tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, vừa qua Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Trong đó, các tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam dựa trên nguyên tắc: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ. Được ban hành trong bối cảnh tỷ lệ ly hôn đang tăng nhanh, đặc biệt là một số vụ án xảy ra trong gia đình, bạo hành con riêng của vợ, chồng… cho thấy Bộ tiêu chí thực sự cần thiết.

Theo số liệu thống kê của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 Toà đã thụ lý 627 vụ, việc liên quan đến ly hôn, trong đó giải quyết 543 vụ, việc. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thụ lý 335 vụ việc, giải quyết 239 vụ, việc ly hôn. Con số này quả thực gióng lên hồi chuông về sự bền vững của mỗi gia đình.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được ra đời với mục đích xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Nâng cao nhận thức xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

Bộ tiêu chí này được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình Việt Nam, bao gồm những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Ngoài các tiêu chí ứng xử chung trong gia đình bao gồm: “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”, Bộ tiêu chí đặt ra các tiêu chí riêng cho các mối quan hệ trong gia đình. Cụ thể, giữa vợ, chồng phải chung thủy, tình nghĩa. Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính. Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Ngành Văn hoá tổ chức các buổi giao lưu, tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về công tác gia đình
Ngành Văn hóa tổ chức các buổi giao lưu, tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về công tác gia đình.

Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu theo nguyên tắc "Gương mẫu, yêu thương". Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói. Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con, cháu, giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong… Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình… Anh chị em trong gia đình phải hòa thuận, chia sẻ, tôn trọng bảo nhau điều hay lẽ phải. Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn…

Để triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác gia đình và người dân ở cơ sở về công tác gia đình, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về Bộ tiêu chí này.

Chị Mai và anh Tiến ở phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) là đôi vợ chồng trẻ, do mới đi làm, chưa có điều kiện ra ở riêng nên ở chung cùng bố mẹ chồng và ông bà nội. Gia đình nhiều thế hệ nên đôi lúc trong cuộc sống cũng có những vấn đề chưa hài lòng giữa các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, qua các buổi tuyên truyền về công tác gia đình, chị Mai đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm và nguyên tắc ứng xử của bản thân trong gia đình, đặc biệt là lời ăn tiếng nói, phép tắc đối với ông bà, bố mẹ, anh chị em hơn. Những kiến thức này đã giúp chị áp dụng vào cuộc sống mang lại những thay đổi tích cực, hoà khí trong gia đình được cải thiện, các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn.

Để Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được phổ biến rộng rãi đến người dân ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cần đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phong phú thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, hội nhóm như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, hội hưu trí, các CLB phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, CLB phòng, chống tệ nạn xã hội... Gắn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

P.T

Xem thêm