PODCAST

GỌI BẠN

BBK - Sau cơn giông, cây cối quanh vườn nhà Pó nghiêng ngả, tả tơi. Pó cùng bố ra vườn nhặt quả rụng và dựng lại những cây bị đổ. Nó thấy thương những quả non sớm phải lìa cành; thương những cây ăn quả bị gẫy ngọn hoặc trơ trụi lá.
GỌI BẠN
0:00

Xem thêm