Gỡ vướng định giá đất cụ thể cho các dự án

Việc định giá đất cụ thể theo Luật Đất đai 2013 là vấn đề rất mới mẻ. Đối với Bắc Kạn nhiều công trình, dự án xây dựng phải chờ để có thể triển khai giải phóng mặt bằng, đấu giá, cho thuê. Tuy nhiên, đến nay cơ bản vướng mắc đã được tháo gỡ.

Trong thời gian từ cuối 2014 đến tháng 4/2015, vấn đề liên quan đến đất đai được các địa phương kiến nghị nhiều nhất chính là thực hiện định giá đất cụ thể. Có giá đất cụ thể thì mới có thể triển khai giải phóng mặt bằng; đấu giá, cho thuê đất nộp tiền ngân sách… Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất tại thời điểm đó là việc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Để tháo gỡ vướng mắc phục vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND huyện, thành phố xây dựng phương án giá đất và đề xuất giá đất cụ thể đối với các khu đất, thửa đất cần định giá cụ thể. Việc kịp thời ban hành cơ chế đã giúp các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện được ngay việc định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, đặc biệt là phục vụ nhiều dự án cấp bách. Riêng trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu định giá đất cụ thể được cho 30 dự án. Trong đó có nhiều dự án quan trọng như giải phóng mặt bằng đường Thái Nguyên- Chợ Mới (Bắc Kạn); giải phóng mặt bằng dự án Hồ Nặm Cắt; phục vụ đấu giá 25 lô đất khu đô thị phía Nam (thành phố Bắc Kạn), 36 lô đất ở Ngân Sơn, 10 lô ở Chợ Mới… góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách các địa bàn. Riêng năm 2015, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các huyện, thành phố đã định giá đất cụ thể cho khoảng hơn 50 công trình, dự án.

 

Việc định giá đất cụ thể theo Luật Đất đai 2013 là vấn đề rất mới mẻ. Đối với Bắc Kạn nhiều công trình, dự án xây dựng phải chờ để có thể triển khai giải phóng mặt bằng, đấu giá, cho thuê. Tuy nhiên, đến nay cơ bản vướng mắc đã được tháo gỡ.

Trong thời gian từ cuối 2014 đến tháng 4/2015, vấn đề liên quan đến đất đai được các địa phương kiến nghị nhiều nhất chính là thực hiện định giá đất cụ thể. Có giá đất cụ thể thì mới có thể triển khai giải phóng mặt bằng; đấu giá, cho thuê đất nộp tiền ngân sách… Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất tại thời điểm đó là việc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Để tháo gỡ vướng mắc phục vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND huyện, thành phố xây dựng phương án giá đất và đề xuất giá đất cụ thể đối với các khu đất, thửa đất cần định giá cụ thể. Việc kịp thời ban hành cơ chế đã giúp các địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện được ngay việc định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, đặc biệt là phục vụ nhiều dự án cấp bách. Riêng trong năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu định giá đất cụ thể được cho 30 dự án. Trong đó có nhiều dự án quan trọng như giải phóng mặt bằng đường Thái Nguyên- Chợ Mới (Bắc Kạn); giải phóng mặt bằng dự án Hồ Nặm Cắt; phục vụ đấu giá 25 lô đất khu đô thị phía Nam (thành phố Bắc Kạn), 36 lô đất ở Ngân Sơn, 10 lô ở Chợ Mới… góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách các địa bàn. Riêng năm 2015, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các huyện, thành phố đã định giá đất cụ thể cho khoảng hơn 50 công trình, dự án.

 

Khu số 10, khu đô thị phía Nam (Thành phố Bắc Kạn) đang được định giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá.
Khu số 10, khu đô thị phía Nam (Thành phố Bắc Kạn) đang được định giá đất cụ thể để phục vụ đấu giá.


Đến tháng 4/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành được định mức kinh tế kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Trên cơ sở định mức này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2015 của tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh có 83 công trình dự án thực hiện định giá đất cụ thể. Trong đó có 74 công trình tính giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; 05 công trình dự án định giá đất cụ thể (giá khởi điểm) để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; 04 công trình dự án định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất.

Việc tính được giá đất cụ thể góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án. Đơn cử như Thành phố Bắc Kạn với các dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn; kè chống sạt lở phai Tổng Cạu (Minh Khai); tính tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn; đấu giá khu đô thị phía Nam (Khu 10)… Na Rì với công trình, dự án như: Bãi rác huyện; Ngầm tràn liên hợp Tà Slấn (Vũ Loan)… Chợ Mới với các công trình, dự án như: Khắc phục sạt lở đất thôn Khuổi Lót (Thanh Bình); cấp điện cho các thôn chưa có điện… Tổng cộng định giá đất cụ thể cho hơn 572ha đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Việc tháo gỡ được khó khăn trong tính giá đất cụ thể có tác động rất tích cực tới công tác thu ngân sách hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trước hết, các chủ đầu tư giải ngân được vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Các ngành chức năng tính toán được giá cho thuê đất. Cụ thể như tại Thành phố Bắc Kạn tính tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn với diện tích hơn 125ha; tiền thuê đất của Công ty TNHH Quốc tế 9999 Bắc Kạn với diện tích hơn 1,8ha; tiền thuê đất của Công ty cổ phần khoáng sản Việt Thắng với diện tích hơn 9ha. Chợ Đồn tính tiền thuê đất của Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ (Matexim) với diện tích hơn 58ha. Việc tính được giá đất cụ thể sẽ tháo gỡ nút thắt giúp cho Thành phố Bắc Kạn tiến hành đấu giá khu 10 thuộc khu đô thị phía Nam. Với dự kiến đấu giá khoảng vài chục tỷ đồng sẽ đóng góp một nguồn thu lớn vào ngân sách của tỉnh Bắc Kạn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường: Đến nay, việc định giá đất cụ thể đã dần đi vào ổn định. Sở đang tập trung thực hiện định giá đất cụ thể cho khu 10, khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Kạn ngay trong tháng 9/2015 để sớm tiến hành đấu giá. Sở cũng đề nghị UBND huyện, thành phố tiếp tục đăng ký danh mục các công trình, dự án để thực hiện định giá đất cụ thể./.


 

Tuấn Sơn
 

Xem thêm