Giữ gìn nét đẹp truyền thống trang phục đồng bào  Dao Tiền

Giữ gìn nét đẹp truyền thống trang phục đồng bào Dao Tiền

Đồng bào dân tộc Dao Tiền nói chung, dân tộc Dao Tiền ở huyện Ngân Sơn nói riêng có truyền thống tự làm trang phục của dân tộc mình để mặc thường ngày và trong những dịp lễ, tết, cưới hỏi... với đồng bào Dao Tiền ở Phiêng Khít, xã Thượng Ân (Ngân Sơn) nét đẹp truyền thống này hiện vẫn luôn được duy trì, gìn giữ.

Xem thêm