Gieo cấy lúa mùa sớm ở Pác Nặm

Năm 2022, huyện Pác Nặm có kế hoạch gieo cấy trên 350ha lúa mùa sớm tại một số thôn, bản vùng cao ở các xã Cổ Linh, Công Bằng, An Thắng, Bằng Thành, Nhạn Môn, Cao Tân. Thời điểm này, người dân đang tập trung làm đất, xuống mạ, bảo đảm gieo cấy đúng khung thời vụ.

Một số hình ảnh gieo cấy lúa mùa sớm tại các địa phương trong huyện:

Khu sản xuất ruộng bậc thang Nà Mùn thuộc thôn Nặm Sai, xã Công Bằng chỉ thực hiện trồng lúa 1 vụ trong năm.
Khu ruộng bậc thang Nà Mùn thuộc thôn Nặm Sai, xã Công Bằng chỉ thực hiện trồng lúa 1 vụ trong năm.
Bà Triệu Mùi Muống ở thôn Nặm Sai, xã Công Bằng sử dụng giống lúa lai Việt Lai 20 để gieo cấy hơn 1ha ruộng của gia đình.
Bà Triệu Mùi Muống, thôn Nặm Sai, xã Công Bằng sử dụng giống lúa Việt Lai 20 để gieo cấy hơn 1ha ruộng của gia đình.
Huyện Pác Nặm phấn đấu đến cuối tháng 6/2022 sẽ hoàn thành xong việc gieo cấy trà lúa mùa sớm.
Huyện Pác Nặm phấn đấu cuối tháng 6 hoàn thành gieo cấy trà lúa mùa sớm.

Thanh Hảo

Xem thêm