Giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm

BBK - Sáng 04/10, tại huyện Ngân Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác Dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện. Các cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Công tác dân vận các cơ quan nhà nước, đoàn thể tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Dân vận các cấp đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận; nắm, theo dõi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp, hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận theo kế hoạch; chủ động tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các văn bản về công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ cơ sở; triển khai Đề án số 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025” theo kế hoạch; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến lần thứ XII năm 2023…

Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Bạch Thông thảo luận tại Hội nghị.

Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Bạch Thông thảo luận tại Hội nghị.

Tuy nhiên công tác dân vận thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quan tâm đổi mới toàn diện công tác dân vận cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Công tác phối hợp giữa ban dân vận các cấp với các cơ quan, đơn vị trong việc nắm tình hình, triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình phối hợp có lúc chưa thường xuyên, liên tục. Một số cơ quan hành chính nhà nước chưa thật sự chú trọng việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận và tổ chức triển khai công tác dân vận tại đơn vị.

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những mặt còn hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị tỉnh có hướng dẫn, tham mưu chỉ đạo về kinh phí tổ chức xây dựng các mô hình dân vận khéo; khẩn trương chỉ đạo kiện toàn khối dân vận cơ sở. Hướng dẫn việc đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ khi Luật Dân chủ ở cơ sở mới có hiệu lực thi hành…

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, trong đó tập trung hướng dẫn các cấp, ngành tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), 24 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999 - 15/10/2023), tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm thực hiện công tác dân vận”. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khối dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025”…

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, hệ thống dân vận trong toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Rà soát lại các nhiệm vụ năm 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm đã xác định.../.

Xem thêm