Giao ban công tác báo chí năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 12/01, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, công tác định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, quản lý nhà nước về báo chí được tăng cường. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh. Nội dung thông tin, loại hình, dịch vụ báo chí không ngừng được nâng cao. Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh tích cực phản ánh các hoạt động của tỉnh. Công tác báo chí đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giao ban công tác báo chí năm 2022 ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh việc phản ánh những kết quả tích cực đã đạt được của tỉnh, các cơ quan báo chí cũng đã có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và phản ánh những vấn đề người dân quan tâm... Qua đó đã giúp cho UBND tỉnh kịp thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có những giải pháp khắc phục và trả lời những vấn đề báo chí phản ánh...

Giao ban công tác báo chí năm 2022 ảnh 2

Đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Định hướng công tác báo chí trong năm 2023, đồng chí Hoàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn cần bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuyên truyền tình hình thời sự, chính trị thế giới, trong nước và địa phương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; nhất là những chủ trương mới; các nghị quyết chuyên đề, các kết luận trong lãnh đạo chỉ đạo. Tập trung phản ánh việc các cấp ủy đảng tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của đại hội đảng các cấp, những kết quả đạt được, những hạn chế, các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt các chỉ tiêu của đại hội đã đề ra. Tiếp tục phản ánh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật và Luật Báo chí. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ quyền biển đảo. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác chăm lo Tết Quý Mão 2023…/.

Xem thêm