Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh

Chiều 02/7, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chiều 02/7, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh ảnh 1

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các ban HĐND tỉnh cùng một số sở, ngành liên quan.

Trong một năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai và tuyên truyền Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết được chú trọng thực hiện như: Chỉ tiêu xây dựng 10 hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; chỉ tiêu 25ha rau sản xuất áp dụng công nghệ cao; chỉ tiêu 500ha rau, 1.000ha cam, quýt, 200ha, 300ha cây chè hồng không hạt đạt tiêu chuẩn ngành (QCVN 01-132:2013/BNNPTNT) và các tiêu chuẩn khác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ tiêu 500 gia trại và 20 trang trại chăn nuôi; chỉ tiêu 7.000ha rừng kinh doanh cây gỗ lớn và cây đa mục đích; chỉ tiêu 02 điểm trưng bày giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tỉnh Bắc Kạn... Tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, vay vốn ngân hàng theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND cho các HTX và tiếp cận các chính sách khác.

Theo đánh giá của các đại biểu tại buổi làm việc, đến nay, nhiều chỉ tiêu đã được thực hiện theo kế hoạch, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do một số xã chưa thực sự vào cuộc giúp các HTX, tổ hợp tác, trang trại, trong việc định hướng xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để xảy ra tình trạng HTX hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế của chính các hợp tác xã, tổ hợp tác, gia trại khi tiếp cận nguồn vốn như: Do năng lực quản trị còn hạn chế, thiếu tài sản thế chấp, một số phương án kinh doanh chưa có tính khả thi…

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra như: Cần có quy định cụ thể về chính sách, pháp luật đất đai nhằm khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội; chính quyền địa phương cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền chính sách đến các khách hàng có nhu cầu và khả năng phát triển sản xuất hàng hóa, đáp ứng được yêu cầu về quy mô của từng nội dung của chính sách, để khách hàng đến tiếp cận vốn tín dụng. Sau khi được vay vốn, cần có sự phối hợp của các ngành chuyên môn có liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho các cơ sở được vay vốn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ nông sản để nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn vay. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, các công chức phòng, ban chuyên môn kiêm nhiệm thực hiện công tác phát triển kinh tế tập thể. Các tổ chức tín dụng tìm giải pháp tháo gỡ tiếp cận vốn nhất là hướng cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm vì nhu cầu số vốn của các HTX không quá lớn. Đồng thời, cần xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ nguồn nhân lực cho các hợp tác xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh, nhằm củng cố, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể và có hiệu quả của các HTX.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nông Văn Chí- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Trong 01 năm qua, Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND đã được triển khai thực hiện lồng ghép với nhiều chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu việc triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo cho các HTX được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất. Đồng thời, phải có kế hoạch tổng thể để thực hiện Nghị quyết theo từng năm. Các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- cơ quan tham mưu thực hiện Nghị quyết cần rà soát lại các chỉ tiêu, đề xuất kiến nghị việc thực hiện cho hiệu quả./.

Hồng Hạnh 

Xem thêm