Giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 05/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có cuộc giám sát tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Ngân Sơn và Pác Nặm.
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Ngân Sơn. ảnh 1

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, trên địa bàn huyện triển khai 02 dự án là Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng và Dự án Tuyến đường QL.3 (đoạn qua xã Hiệp Lực) - QL.279 (thôn Liên Kết).

Về tiến độ triển khai dự án, hiện nay Dự án Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng chậm so với tiến độ chung do vướng mắc giải phóng mặt bằng; Dự án Tuyến đường QL.3 (đoạn qua xã Hiệp Lực) - QL.279 (thôn Liên Kết) đã thi công đạt 15% khối lượng, tuy nhiên do vướng mắc mặt bằng với 02 hộ dân nên hiện tạm dừng thi công.

Huyện Ngân Sơn kiến nghị các cấp ngành tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ huyện trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án như kiểm tra công tác quản lý chất lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án để sớm hoàn thành các dự án...

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Ngân Sơn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay. Đối với Dự án Tuyến đường QL3 (đoạn qua xã Hiệp Lực) - QL.279 (thôn Liên Kết) cần họp bàn với nhà thầu điều chỉnh giảm thời gian thi công để đảm bảo hiệu quả đầu tư và có phương án đôn đốc nhà thầu thi công đúng tiến độ sau khi giải quyết các vướng mắc.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Pác Nặm. ảnh 2

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Pác Nặm.

Tại huyện Pác Nặm, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, trên địa bàn huyện triển khai 01 dự án là Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm.

Về tiến độ thực hiện dự án: Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị đã tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, lập trình thẩm định và được UBND huyện Pác Nặm phê duyệt.

Hiện nay các nhà thầu đã tập kết máy móc, nhân công để thi công. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã thực hiện thu hồi đất lần 1, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, lâm nghiệp và đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong phạm vi xây dựng dự án. Hiện, đơn vị đã trình thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng lần 2.

Huyện nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án như: Đối với gói thầu xây lắp đã lựa chọn xong nhà thầu, tuy nhiên chậm thi công, do phải hoàn thiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa, trồng rừng thay thế và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng...

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm. ảnh 3

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm.

Huyện Pác Nặm kiến nghị Đoàn giám sát báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng dẫn đối với các hộ gia đình xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp và định mức, phương án đối với công tác bồi thường tài sản, vật kiến trúc và tái định cư.

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh ghi nhận và tổng hợp đầy đủ những kiến nghị của địa phương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

Xem thêm