Giám sát thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội tại Ngân Sơn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 28/02, đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn tại xã Cốc Đán.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với huyện Ngân Sơn tại xã Cốc Đán.

Theo báo cáo của huyện Ngân Sơn, vốn đầu tư năm 2022 huyện được phân bổ gần 18 tỷ đồng, hiện đã giải ngân trên 13 tỷ đồng, đạt trên 71%; vốn sự nghiệp gần 19 tỷ đồng, giải ngân gần 3,4 tỷ đồng, đạt gần 18%. Tổng vốn đầu tư năm 2023 hơn 75 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hơn 69,4 tỷ đồng; vốn sự nghiệp gần 5,9 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG giảm nghèo và các nguồn vốn khác, đến nay kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng từng bước đáp ứng được nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao...

Quá trình triển khai các chương trình, huyện Ngân Sơn còn một số khó khăn như: Tỷ lệ giảm nghèo chậm, tỷ lệ tái nghèo cao; một số hộ nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo. Trình độ dân trí không đồng đều; kỹ thuật sản xuất, thâm canh còn hạn chế, chưa chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả giống cây trồng, vật nuôi…

Huyện Ngân Sơn kiến nghị với đoàn giám sát: Có ý kiến với cấp thẩm quyền sớm ban hành định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở để địa phương có cơ sở thực hiện. Đối với các dự án hiện chưa có hướng dẫn cụ thể, đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

Trước đó, đoàn công tác đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 tại 02 xã Thượng Quan, Cốc Đán./.

Xem thêm