Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Chợ Mới

Sáng 05/4, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016 - 2021 tại huyện Chợ Mới. Các đồng chí: Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hà Sỹ Huân- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ĐBQH tỉnh dự.

Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo đánh giá, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Chợ Mới, UBND huyện đã chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo từng năm. Quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực.

Từ năm 2016 đến năm 2020, qua công tác thẩm định, phê duyệt dự toán hằng năm huyện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng. Thực hành tiết kiệm trong sử dụng mua sắm tài sản công; tinh giản biên chế, thu gọn các cơ quan, đơn vị đầu mối, tinh gọn bộ máy nhà nước hiệu quả… Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện còn những tồn tại, hạn chế như: Việc tiết kiệm chi thường xuyên để tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên chức còn thấp, thậm chí có một số đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm không có thu nhập tăng thêm cho viên chức. Việc tiết kiệm trong ban hành theo tiêu chuẩn định mức của các đơn vị cập nhật còn khó khăn do phát sinh thực tế cần phải ban hành. Việc khai thác sử dụng ngân sách, tài nguyên khoáng sản còn xảy ra lãng phí nhất là tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Chợ Mới đạt được trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua. Đối với các ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo trình Quốc hội, tỉnh và các bộ, ngành có liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn địa phương tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện chương trình công tác hằng năm; tiếp tục quản lý sử dụng biên chế, thời gian lao động tốt hơn và quản lý tài sản công; quản lý tài nguyên khoáng sản chặt chẽ hơn./.

Lý Dũng

Xem thêm