Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 07/4, Đoàn giám sát do Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hồ Thị Kim Ngân chủ trì tiến hành giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề.
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thường xuyên quan tâm; triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nhiều hình thức, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp giao ban… Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN đúng theo tiêu chuẩn, định mức đã được ban hành, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ khâu lập dự toán đến giải ngân và quyết toán kinh phí được thực hiện nghiêm túc theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong quá trình thẩm định dự toán kinh phí, Sở đã cắt giảm một số nội dung không phù hợp, quy mô thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quá trình quyết toán đã giảm trừ thanh toán khối lượng thực hiện đối với một số đề tài/dự án. Kết quả trong giai đoạn 2016 – 2021 đã cắt giảm, tiết kiệm được trên 2,2 tỷ đồng từ việc thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN. Hằng năm, đơn vị tiết kiệm tối đa nguồn kinh phí hoạt động chi thường xuyên để tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động.

Tại buổi giám sát, đại diện đơn vị trực thuộc và các phòng chuyên môn của Sở đã nêu một số hạn chế trong quá trình thực hiện, như: Việc xử lý tài sản theo Nghị định số 70/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước còn nhiều bất cập. Nguồn kinh phí tiết kiệm chi còn hạn chế; một số đề tài, dự án chưa được duy trì nhân rộng tại địa phương… Sở kiến nghị cấp, ngành chức năng tiếp tục quan tâm đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 70/NĐ-CP; quan tâm nâng hệ số phụ cấp đơn vị sự nghiệp cấp 2; đề nghị các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí duy trì nhân rộng các đề tài, dự án đã bàn giao...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đề nghị Sở KH&CN tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của ngành, tham mưu xây dựng các tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực KH&CN; phối hợp làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 70/NĐ-CP; tiếp tục nâng cao vai trò của lãnh đạo, các phòng chuyên môn trong tham mưu, đề xuất cũng như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị./.

Anh Thúy

Xem thêm