Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm, kỷ luật phải nghiêm minh kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, diễn ra vào chiều nay (05/01).
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2023, cấp uỷ các cấp kiểm tra theo kế hoạch 286 tổ chức đảng và hơn 1.700 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 đảng viên. UBKT kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 01 tổ chức đảng và 19 đảng viên.

Cùng với công tác kiểm tra, cấp uỷ các cấp thực hiện giám sát chuyên đề 153 tổ chức đảng và gần 600 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 174 tổ chức đảng và 268 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, cấp uỷ các cấp đình chỉ sinh hoạt 02 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ 01 đảng viên, thi hành kỷ luật 98 đảng viên, trong đó có 09 cấp uỷ viên cơ sở. UBKT cấp huyện đình chỉ sinh hoạt đảng với 14 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 37 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên là cấp uỷ viên.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBKT Tỉnh uỷ. Triển khai Kế hoạch 210-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình một số nội dung thảo luận của đại biểu.

Đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình một số nội dung thảo luận của đại biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những kết quả mà ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Từ nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 và đòi hỏi của thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm, kỷ luật phải nghiêm minh kịp thời. Cần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát ngay từ cơ sở để làm tốt công tác phòng ngừa. Thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định này. Tăng cường công tác phối hợp, quan tâm thực hiện công tác luân chuyển, điều động đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn… Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh…/.

Xem thêm