Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 03/6, tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2021.

Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục ảnh 1

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh có 296 trường mầm non, phổ thông và 09 trung tâm; có 79.200 học sinh từ mẫu giáo đến phổ thông và 1.762 học viên giáo dục thường xuyên hệ THPT. Hằng năm, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước và quản lý công theo hướng dẫn; tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; ban hành các chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách năm 2019, 2020, 2021. Công tác tham mưu quản lý, sử dụng chi ngân sách nhà nước luôn chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán. Việc thu, sử dụng, quản lý và chế độ báo cáo học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; tỷ lệ phòng học chưa được kiên cố hóa cao; phòng học bộ môn, phòng tin học, ngoại ngữ chưa đảm bảo. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu kinh phí để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình.

Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố để quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp; tiếp tục rà soát lại thực tế cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy và học của các trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. 

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát tại trường THPT Bắc Kạn, THPT chuyên Bắc Kạn,  Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn và Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh./.

Đồng Lai

Xem thêm