Giám sát công tác bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 26/10, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Na Rì.
Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của huyện Na Rì, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, sau sắp xếp, số đơn vị hành chính giảm từ 22 xã, 01 thị trấn xuống còn 16 xã, 01 thị trấn. Toàn huyện dôi dư 78 biên chế.

Đến tháng 7/2023, huyện thực hiện sắp xếp được 53 biên chế (điều động đến xã khác 16 biên chế; sát hạch công chức cấp xã lên cấp huyện 8 biên chế; thuyên chuyển đi huyện khác 04 biên chế; nghỉ tinh giản biên chế, chế độ khác 25 biên chế). Tổng số dôi dư so với định biên giao theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND là 25 biên chế.

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc sáp nhập, sau khi sáp nhập, số thôn giảm xuống từ 233 thôn xuống còn 222 thôn. Hiện nay số người hoạt động không chuyên trách cấp xã 162 người; thôn, tổ nhân dân là 948 người; người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố 946 người. Các thôn sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại buổi giám sát

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là chủ trương đúng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính; bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính góp phần tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Bên cạnh kết quả đạt, Na Rì còn gặp một số khó khăn trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính như: Một một số đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập có diện tích rộng; hạ tầng giao thông còn khó khăn. Qua giám sát cho thấy một số cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư có tâm tư… Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu đề nghị huyện Na Rì tiếp tục rà soát điều động cán bộ, công chức của huyện còn dôi dư linh hoạt, phù hợp. Gợi ý huyện bố trí cán bộ, công chức dôi dư tại xã, trong huyện là phương án tối ưu. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc báo cáo tỉnh để kịp thời chỉ đạo...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện Na Rì xem xét, trả lời kiến nghị các đơn vị liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, viên chức dôi dư thuộc thẩm quyền. Các nội dung tại buổi giám sát, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND xem xét cho ý kiến.

Đoàn giám sát tại xã Văn Lang

Đoàn giám sát tại xã Văn Lang

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp tại hai xã Văn Vũ và Văn Lang./.

Xem thêm