Giảm nghèo ở Huyền Tụng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực để tiếp tục có bước phát triển hơn trong thời gian tiếp theo.
Trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo ở tổ Khuổi Lặng để bảo đảm tiêu chí giảm nghèo về thông tin.

Trao tặng điện thoại thông minh cho hộ nghèo ở tổ Khuổi Lặng để bảo đảm tiêu chí giảm nghèo về thông tin.

Đồng chí Hoàng Văn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng cho biết: Hằng năm, để thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo chỉ tiêu được giao, UBND phường ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch, văn bản theo quy định. Cụ thể, UBND phường Huyền Tụng đã xây dựng Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/4/2022 thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, trong đó đặt ra mục tiêu giảm 08 hộ nghèo; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/4/2023 thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023.

Để bảo đảm thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo MTQG giảm nghèo phường đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách, giúp đỡ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi hộ nghèo. Các ngành, Hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các hội viên nâng cao ý thức, vươn lên thoát nghèo. Tích cực tạo điều kiện để hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời, huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây mới nhà ở, nhà vệ sinh, hỗ trợ phương tiện tiếp cận công nghệ thông tin...

Là một trong các hộ có điều kiện kinh tế còn khó khăn của địa phương, thời gian qua, gia đình chị Cao Thị Bông ở tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng được địa phương tạo điều kiện vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển mô hình kinh tế. Chị Cao Thị Bông cho biết: Để có vốn đầu tư nuôi bò, nuôi lợn, gia đình đã làm thủ tục vay vốn tín dụng chính sách. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cán bộ tín dụng, gia đình đã được vay vốn và thực tế đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả tích cực. Đến nay gia đình đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

"Với việc tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ (hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục, đào tạo; hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo; hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường...), cùng với sự nỗ lực của người dân trong phát triển kinh tế gia đình, năm 2022, phường Huyền Tụng giảm được 31 hộ nghèo, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra", Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng Hoàng Văn Hoạt cho biết.

Được vay vốn tín dụng ưu đãi, gia đình chị Cao Thị Bông ở tổ Nà Pèn đã đầu tư, duy trì mô hình chăn nuôi hiệu quả, đời sống được nâng lên.

Được vay vốn tín dụng ưu đãi, gia đình chị Cao Thị Bông ở tổ Nà Pèn đã đầu tư, duy trì mô hình chăn nuôi hiệu quả, đời sống được nâng lên.

Với sự nỗ lực chung và triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp với thực tế: Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Bắc Kạn tổ chức 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; thực hiện mô hình nuôi gà với 15 hộ tham gia; hỗ trợ các hộ nghèo theo từng tiêu chí cụ thể (mua thiết bị làm nhà vệ sinh; hỗ trợ thiết bị để bảo đảm tiêu chí giảm nghèo về thông tin...). Vì thế, theo số liệu rà soát mới nhất, năm 2023, phường Huyền Tụng giảm được 08 hộ nghèo, đạt 100% kế hoạch đề ra, đưa tổng số hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 73 hộ, đời sống của phần lớn hộ dân đã được nâng lên.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân, cùng với tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các chương trình hỗ trợ đối với hộ nghèo, phường Huyền Tụng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế của các hộ dân. Căn cứ tình hình thực tế để đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền và thông báo về các chương trình xuất khẩu lao động, dạy nghề đến các tổ dân phố; bảo đảm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.../.

Xem thêm