Giảm nghèo bền vững ở Bắc Kạn

BBK - Các sở, ngành, địa phương tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực giải ngân các nguồn vốn giảm nghèo năm 2023 theo kế hoạch, tạo cơ sở thuận lợi để triển khai nguồn vốn này trong năm 2024.