Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở cơ sở

Thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã, phường, thị trấn đã và đang phát huy hiệu quả tốt, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính quyền cơ sở.

Cán bộ địa chính phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) niêm yết công khai thời hạn giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn phường.
Cán bộ địa chính phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) niêm yết công khai thời hạn giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn phường.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn và tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, 100% cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, đổi mới, đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại, có quy chế hoạt động, danh sách nhân sự được phê duyệt và thông báo lịch trực đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông). Trên địa bàn tỉnh hiện có 108 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường, thị trấn đang hoạt động ổn định và khá hiệu quả, được người dân đánh giá tốt.

Thời gian qua, phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch TTHC của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển. Hiện, phường phân công 04 cán bộ thực hiện công tác chuyên môn trực tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cho công dân; trang bị đầy đủ phương tiện làm việc, để phục vụ người dân đến giao dịch. Trước và trong phòng giao dịch có biển hướng dẫn người dân rõ ràng; niêm yết công khai thời hạn giải quyết từng loại việc, mức thu phí của từng loại hồ sơ; thường xuyên cập nhật công khai các thủ tục hành chính mới, quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông để người dân tiện tra cứu, tìm hiểu.

Bà N.T.B.P, trú tại tổ 7, phường Phùng Chí Kiên cho biết: “Trước đây gia đình tôi làm thủ tục liên quan đến đất đai khá vất vả, phải chạy đi, chạy lại nhiều lần giữa cơ quan chức năng và chính quyền sở tại. Nhưng kể từ khi Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của phường đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rất nhiều. Vừa qua gia đình tôi làm thủ tục cấp mới sổ bìa đỏ đất ở đô thị lâu dài chỉ cần mang theo giấy tờ liên quan đến đất đai, CMND/CCCD đến Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của phường. Tại đây cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn nhiệt tình, ra giấy hẹn trả kết quả theo đúng quy định… Tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã do cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn thực hiện đã và đang đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, do cán bộ địa chính còn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, nhiều công việc chuyên môn nên việc hướng dẫn kê khai các loại giấy tờ liên quan hồ sơ TTHC về đất đai chưa được đầy đủ, dẫn đến khi chuyển hồ sơ TTHC đến cấp huyện còn phải chỉnh sửa bổ sung gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC.

Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục quán triệt, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai cũng như công tác thủ tục hành chính về đất đai tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Cụ thể, tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian tiếp nhận giải quyết hồ sơ làm phát sinh các tiêu cực nhũng nhiễu gây bức xúc trong Nhân dân. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính được ban hành tại địa phương không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.../.

Quý Đôn

Xem thêm