Giải phóng mặt bằng đoạn tuyến Ba Bể sang Na Hang, Tuyên Quang: Sớm hoàn thành để khởi công giai đoạn 2 dự án

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Để chuẩn bị cho việc tiến hành khởi công giai đoạn 2 của Dự án xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang vào quý I/2024, một trong những yếu tố cần phải sẵn sàng đó là mặt bằng. Hiện nay công tác GPMB đối với đoạn tuyến từ hồ Ba Bể sang Na Hang, Tuyên Quang đang được các địa phương tập trung cao độ.

Đoạn tuyến này có tổng chiều dài khoảng 39km, đi qua địa phận các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Nam Cường, Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn và xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ở giai đoạn 1 của Dự án đoạn tuyến từ TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể công tác GPMB do chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đảm nhiệm, nay thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh nhiệm vụ này được giao cho UBND 02 huyện Ba Bể, Chợ Đồn chủ trì, phối hợp với Ban QLDA, các xã có dự án đi qua cùng thực hiện.

Ngay từ đầu tháng 12, UBND huyện Ba Bể và Chợ Đồn đã khẩn trương triển khai thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ công tác thống kê, kiểm đếm, ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định phê duyệt kế hoạch, tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai công tác GPMB của dự án. Tiến hành thông báo về kế hoạch, tiến độ chi tiết GPMB, các chính sách bồi thường hỗ trợ, tái định cư, công bố các tài liệu liên quan và triển khai công tác thống kê kiểm đếm GPMB dự án đến người dân tại thôn, xã có tuyến đường đi qua. Từ 07/12, tổ công tác triển khai thực hiện việc thống kê, kiểm đếm với các hộ gia đình, cá nhân đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm (khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi dự án thi công). Sau đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo như: Lập phương án bồi thường và tái định cư; niêm yết công khai phương án, lấy ý kiến Nhân dân, hoàn chỉnh phương án, phê duyệt phương án chi tiết, tổ chức thực hiện, chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân nên tiến độ khá nhanh, đến nay đã tiến hành thống kê kiểm đếm được trên 80% số hộ trong diện bồi thường GPMB. Ảnh: Cán bộ Ban bồi thường GPMB huyện Ba Bể tiến hành thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản của người dân trong diện GPMB tại xã Quảng Khê.

Dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân nên tiến độ khá nhanh, đến nay đã tiến hành thống kê kiểm đếm được trên 80% số hộ trong diện bồi thường GPMB.

Ảnh: Cán bộ Ban bồi thường GPMB huyện Ba Bể tiến hành thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản của người dân trong diện GPMB tại xã Quảng Khê.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông: Đối với đoạn tuyến này, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, chủ động triển khai tuyên truyền vận động từ sớm nên công tác GPMB hiện nay cơ bản thuận lợi, hầu hết người dân đồng thuận. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, đó là một số hộ dân chưa đồng thuận trong việc di chuyển phần mộ của gia đình nằm trong phạm vi GPMB.

Ông Ma Khánh Sằn, cán bộ Ban Bồi thường GPMB huyện Chợ Đồn cho biết: Với các xã của huyện Chợ Đồn có dự án đi qua cơ bản bà con đồng tình ủng hộ, mong chờ dự án sớm triển khai, hầu hết đường đi qua các thôn bản rất khó khăn, chủ yếu đồng bào Mông, Dao của xã Xuân Lạc, Nam Cường. Tuy nhiên hiện có khoảng 20 ngôi mộ gồm cả những ngôi mộ mới chôn cách đây vài tháng của các hộ đồng bào Mông ở các thôn Cốc Slông, Nà Bản, xã Xuân Lạc. Theo phong tục của người dân ở đây không đào mộ di dời đi nơi khác sau khi đã chôn xong. Vậy chúng tôi đã phải tuyên truyền vận động, thậm chí còn đưa các hộ dân này đi tham khảo phong tục ở nơi khác để thông tư tưởng cho họ.

Người dân thôn Cốc Slông, Nà Bản xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) họp GPMB dự án.

Người dân thôn Cốc Slông, Nà Bản xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) họp GPMB dự án.

Ngày 18/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 879/KH-UBND phát động đợt thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (đoạn tuyến Km37+00 - cuối tuyến)”. Mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của mọi tập thể, cá nhân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án, tạo bước đột phá để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian thi đua từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 31/3/2024./.

Xem thêm