Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn:

Giải ngân hơn 39 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giải ngân hơn 39 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ảnh 1
Người dân thực hiện thủ tục vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn, tính đến hết 31/5, đã thực hiện giải ngân được hơn 39 tỷ đồng, với 786 khách hàng vay vốn.

Cụ thể, dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 30 tỷ đồng, với 441 lao động được vay, hoàn thành 100% kế hoạch; dư nợ cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến 3,93 tỷ đồng, với 311 hộ vay vốn cho 393 học sinh, sinh viên, hoàn thành 32,8% kế hoạch; dư nợ cho vay nhà ở xã hội hơn 3,9 tỷ đồng, với 18 hộ vay, hoàn thành 13,5% kế hoạch; dư nợ cho vay cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non ngoài công lập 1,3 tỷ đồng, với 16 cơ sở vay, hoàn thành 92,9% kế hoạch./.

H.V

Xem thêm