Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 70% kế hoạch năm

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 654.384 triệu đồng, tăng 2,19% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014 và đạt 70,74% kế hoạch năm 2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 654.384 triệu đồng, tăng 2,19% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014 và đạt 70,74% kế hoạch năm 2015.

Nhà máy luyện chì của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đi vào hoạt động ổn định góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nhà máy luyện chì của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đi vào hoạt động ổn định góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Công nghiệp khai thác ước đạt 249.291 triệu đồng, tăng 3,42% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014, trong đó quặng sắt ước đạt 67.000 tấn, tăng 0,75% so với cùng kỳ năm trước và đạt 66,34% kế hoạch năm; quặng kim loại màu là 60.000 tấn, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm trước và đạt 83,33% kế hoạch năm.

Công nghiệp chế biến ước đạt 356.150 triệu đồng, tăng 1,38% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014. Với các sản phẩm chủ yếu: Gỗ xẻ là 38.115 m3, tăng 0,70% so với cùng kỳ, đạt 76,23% kế hoạch năm; giấy bìa các loại 1.175 tấn tăng 0,69% so với cùng kỳ, đạt 41,96% kế hoạch năm; đũa sơ chế là 1.100 tấn, tăng 71,88% so với cùng kỳ, đạt 84,62% kế hoạch năm; sản phẩm Sắt xốp ước đạt 10.580 tấn, bằng 99,81% so với cùng kỳ, đạt 70,53% kế hoạch năm.  Bột đá cacbonat ước đạt 3.627 tấn, bằng 38,30% so với cùng kỳ, đạt 36,27% kế hoạch năm; quần áo may sẵn 745 nghìn sản phẩm, tăng 0,95% so với cùng kỳ, đạt 67,73% kế hoạch năm...

Đối với ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Ước đạt 35.623 triệu đồng, tăng 1,74% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sản phẩm điện thương phẩm ước đạt 112,8 triệu Kw/h, tăng 1,62% so với cùng kỳ và đạt 70,50% kế hoạch năm, trong đó điện sản xuất của các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 23 triệu Kw/h, tăng 1,77% so với năm 2014.  Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Ước đạt 13.320 triệu đồng, tăng 2,47% so với thực hiện cùng kỳ năm 2014. Sản phẩm nước máy sản xuất trên địa bàn là 1,86 triệu m3, tăng 2,2% so với cùng kỳ và đạt 97,89% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 tỉnh ta phấn đấu đạt 925.000 triệu đồng, tăng 6,85% so với thực hiện năm 2014. Trong 3 tháng cuối năm, mục tiêu phải hoàn thành (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 201.170 triệu đồng. Việc Nhà máy luyện chì của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đi vào hoạt động ổn định, dự kiến Nhà máy gang Cẩm Giàng vận hành chạy thử vào tháng 10/2015 và những tháng cuối năm bước vào vụ sản xuất dong riềng- đây là cơ sở để giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 về đích đúng kế hoạch./.

Tin, ảnh: Hà Nhung

Xem thêm