Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Chiều 08/7, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Triệu Văn Cường- Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bắc Kạn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Lam- Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Kạn, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác liên ngành của Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Kạn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP.
Đoàn công tác liên ngành của Trung ương làm việc với tỉnh Bắc Kạn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Kết quả được thể hiện trên một số mặt công tác, như: Kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 là hơn 91%; toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 1,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giai đoạn 2018 - 2020, toàn tỉnh có 655 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký thực hiện ở lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công sở...

Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ảnh 2
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại địa phương; trao đổi những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Tỉnh Bắc Kạn nêu một số kiến nghị, đề xuất như: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương khi xây dựng, ban hành chính sách cần có sự đánh giá tác động đầy đủ, có tính dự báo và tính ổn định, đồng thời có nguồn lực bảo đảm thực hiện. Đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác dân vận; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác dân vận và các mô hình "Dân vận khéo". Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản pháp luật để các cấp chính quyền, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện...

Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ảnh 3

Đồng chí Triệu Văn Cường- Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao kết quả mà tỉnh Bắc Kạn đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Bắc Kạn tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là nội dung thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp chính quyền cần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác dân vận, chỉ đạo hướng dẫn các cấp chính quyền sơ kết, tổng kết các mô hình dân vận và công tác dân vận chính quyền đạt kết quả tốt nhất./.

Hoàng Vũ

Xem thêm