Gần 11.000 người được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong một kỳ chi trả

Ngày 07- 08/01, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02/2022 cho gần 11.000 người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Điểm chi trả Bưu điện tỉnh
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02/2022 tại Điểm chi trả Bưu điện tỉnh.

Trong kỳ chi trả lần này, lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ. Cụ thể như sau: Mức lương hưu, trợ cấp tháng 01/2022 =  Mức lương hưu, trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074 (tăng thêm 7,4%) đối với nhóm đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. Những đối tượng được tăng lương theo Nghị định số 108 gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật... Trong đó, những người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995, có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng; có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng được tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng.

Nghị định số 108, trên địa bàn tỉnh có 9.685 người thuộc đối tượng điều chỉnh, tương ứng với số tiền tăng thêm trên 3,3 tỷ đồng./.

Việt Bắc

Xem thêm