Dương Quang đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, với nhiều nỗ lực và giải pháp phù hợp, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Các mô hình kinh tế tập thể được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân (Ảnh: Diện tích trồng cúc của Hợp tác xã Dương Quang).

Các mô hình kinh tế tập thể được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân (Ảnh: Diện tích trồng cúc của Hợp tác xã Dương Quang).

Từ kết quả đã đạt được, ngay từ đầu năm 2023, với tinh thần chủ động, cấp ủy, chính quyền xã Dương Quang đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế để tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời, tổ chức công tác rà soát hộ nghèo đúng quy định, sát với thực tế. Trên cơ sở rà soát hộ nghèo, UBND xã tổng hợp và phân loại các nhóm đối tượng nghèo để xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng chí Hoàng Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho biết: Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, cộng với sự nỗ lực của người dân nên công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao (năm 2019 xã Dương Quang đã đạt chuẩn nông thôn mới) của địa phương trong năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của phần lớn người dân được nâng lên rõ rệt. Để thực hiện đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ tiêu được giao và kế hoạch đã xây dựng, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; khuyến khích tạo điều kiện để các mô hình kinh tế tập thể phát triển nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

“Trong quá trình thực hiện, cùng với quán triệt nội dung các văn bản liên quan tới cán bộ, đảng viên thì đã tổ chức họp Nhân dân các thôn để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách. Ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy kinh tế - xã hội”, đồng chí Hoàng Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho biết.

Thông qua khảo sát và nhu cầu đăng ký của người dân, từ đầu năm đến nay, xã Dương Quang đã phối hợp mở 04 lớp đào tạo nghề cho người lao động, có 140 người tham gia. Từ những kiến thức được trang bị tại các lớp dạy nghề, nhiều người đã áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình, đem lại hiệu quả tốt.

Xã Dương Quang phối hợp tổ chức được 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (Ảnh: Lớp dạy nghề được tổ chức tại thôn Bản Bung).

Xã Dương Quang phối hợp tổ chức được 04 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn (Ảnh: Lớp dạy nghề được tổ chức tại thôn Bản Bung).

Công tác xuất khẩu lao động được chú trọng, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và văn bản của các cấp, ngành liên quan tới công tác này; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn để đi xuất khẩu lao động. Trong năm, có 04 trường hợp đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài, đạt chỉ tiêu UBND thành phố giao. Cùng với đó, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện đều được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, chăn nuôi.

Qua rà soát, trong năm 2023, xã Dương Quang giảm được 03 hộ nghèo, vượt 01 hộ so với chỉ tiêu được UBND thành phố giao, đưa tổng số hộ nghèo tính đến thời điểm hiện tại là 29 hộ, bằng 3,36%; có 18 hộ cận nghèo, bằng 2,09%.

Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đạt thêm 03 tiêu chí (Tiêu chí số 5 - Giáo dục; Tiêu chí số 6 - Văn hoá; Tiêu chí số 8 - Thông tin và truyền thông), nâng tổng số tiêu chí đã đạt tính đến hết năm 2023 là 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong năm, thêm 02 thôn (Bản Bung và Phặc Tràng) hoàn thành đạt chuẩn thôn nông thôn mới, đưa tổng số 09/09 thôn của xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đạt 54,3 triệu đồng/người/năm; 09/09 thôn đã có nhà văn hóa; 100% đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa; 90% chiều dài các tuyến kênh mương đã được kiên cố hóa; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia…

“Từ kết quả đã đạt được, trong năm 2024 xã Dương Quang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu giảm 02 hộ nghèo; phấn đấu đạt 03 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Tiêu chí số 12 - Lao động; Tiêu chí số 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí số 14 - Y tế); phấn đấu duy trì 09/09 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới”, đồng chí Hoàng Văn Bách, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Quang cho biết./.

Xem thêm