Tài chính - Ngân hàng:

Đưa tín dụng chính sách vào cuộc sống

Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực, trách nhiệm để đưa tín dụng chính sách đi vào cuộc sống nhanh nhất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Đình Nhuận- Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tại Trường Mầm non tư thục Happy Kids.
Ông Hoàng Đình Nhuận- Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tại Trường Mầm non tư thục Happy Kids.

Cùng với các chương trình cho vay thường xuyên, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để triển khai hiệu quả, đơn vị đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện và mục đích vay vốn theo quy định. Chỉ đạo Phòng Giao dịch các huyện phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát các đối tượng, nhu cầu vốn vay để giải ngân kịp thời.

Được giải ngân 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chị Nguyễn Thị Hạnh ở tổ 10, phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) cho biết: “Muốn đầu tư mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi để cải thiện điều kiện kinh tế, nâng cao thu nhập nhưng nguồn vốn gia đình tích cóp không đủ. Vì thế, khi biết NHCSXH triển khai cho vay, tôi đã làm thủ tục đề nghị vay 100 triệu đồng, thời hạn 36 tháng. Từ khoản vay này cộng với nguồn vốn hiện có, gia đình sẽ đầu tư nuôi lợn”.

Vừa kiểm lại số tiền do cán bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh đưa, chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) cho biết: “Nuôi trâu sinh sản khá phù hợp với điều kiện thực tế gia đình. Tuy nhiên, nguồn vốn để đầu tư ít, nên khi NHCSXH triển khai cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, gia đình tôi đã làm thủ tục vay 30 triệu đồng với thời hạn 60 tháng. Lãi suất thấp, thời gian cho vay dài, thủ tục giải ngân nhanh chóng là những thuận lợi đối với chúng tôi”.

Năm 2022, NHCSXH chi nhánh tỉnh được giao chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ 320,6 tỷ đồng để triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn (133 tỷ đồng thực hiện tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng năm 2022; 187,6 tỷ đồng tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP); UBND tỉnh và các huyện, thành phố chuyển vốn ủy thác từ ngân sách (cả phần bổ sung từ nguồn thu lãi) là 9 tỷ đồng. Để đưa vốn tín dụng chính sách vào cuộc sống, NHCSXH chi nhánh tỉnh đã tham mưu cho Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh ban hành quyết định phân giao, điều chỉnh chỉ tiêu cho các đơn vị; chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp chỉ đạo triển khai huy động nguồn vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn giải ngân tại phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn).
NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn giải ngân tại phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn).

Đến nay, theo báo cáo của NHCSXH chi nhánh tỉnh, doanh số cho vay đạt hơn 575,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 hơn 94,7 tỷ đồng, với hơn 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng hơn 240 tỷ đồng so với 31/12/2021, tốc độ tăng trưởng 10,42%, hoàn thành 69,9% tổng chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao.

Thời gian tới, NHCSXH chi nhánh tỉnh chủ động phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và các bên liên quan thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ được giao. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải ngân các chương trình tín dụng chính sách phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, hoạt động ủy thác, tổ TK&VV. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau giải ngân để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả./.

H.V

Xem thêm