Dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 sẽ được trình HĐND tỉnh vào thời điểm thích hợp

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 18-20/7. Đối với Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này đã được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí đề nghị UBND tỉnh xem xét trình vào thời điểm thích hợp, do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lấy ý kiến đề xuất về lộ trình trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2022-2023 học sinh THCS sẽ được miễn học
Theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2022-2023 học sinh THCS sẽ được miễn học phí.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản xin ý kiến UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và một số ngành liên quan.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện học phí từ năm học 2023-2024 để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, năm học 2022-2023 dự kiến có 20.848 học sinh THCS, trong đó có 13.113 học sinh THCS sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, chỉ còn 7.735 em thuộc diện phải đóng học phí. Theo đề xuất sẽ miễn học phí cho các học sinh THCS còn lại. Như vậy, tổng kinh phí đề nghị NSNN cấp bù miễn học phí cho toàn bộ học sinh THCS trên địa bàn tỉnh là hơn 5,3 tỷ đồng/.

                                                                                                          P. Thảo

Xem thêm