Tài chính - Ngân hàng:

Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm hơn 70%

Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Agribank Bắc Kạn), tính đến hết tháng 10/2022, tổng dư nợ cho vay dành cho phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 70%.

Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm hơn 70% ảnh 1
Hoạt động giao dịch tại Agribank Bắc Kạn.

Cụ thể, tổng dư nợ nền kinh tế đạt hơn 3.240 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn là 973 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ trung hạn là 1.639 tỷ đồng, giảm 74 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ dài hạn là 635 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính riêng cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 2.297 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 70,7% trong tổng dư nợ./.

Hoàng Vũ

Xem thêm