Thành phố Bắc Kạn trình phương án đầu tư tuyến phố đi bộ

E-magazine Thành phố Bắc Kạn trình phương án đầu tư tuyến phố đi bộ

BBK - Dự thảo Phương án xây dựng tuyến phố đi bộ của thành phố Bắc Kạn đã được đưa ra hội đồng phản biện, nhận được sự đồng tình cao của cán bộ và người dân. Việc sớm khởi động đầu tư công trình này sẽ tạo điểm nhấn để thu hút du khách và phát triển kinh tế - xã hội cho đô thị trung tâm tỉnh.