Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10/9

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

                                     Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 230C

Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 320C

                                     Độ ẩm trung bình từ 84 đến 86%.

+ Khu vực vùng thấp và phía nam tỉnh gồm các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới: Đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

                                     Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 240C

Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 350C

                                      Độ ẩm trung bình từ 83 đến 85%.

+ Khu vực thành phố Bắc Kạn: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.  

                                      Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 240C

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 340C

                                      Độ ẩm trung bình từ 82 đến 84%.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm