Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/9

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 240C

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 330C

Độ ẩm trung bình từ 83 đến 85%.

+ Khu vực vùng thấp và phía nam tỉnh gồm các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 260C

Nhiệt độ cao  nhất từ 33 đến 350C

Độ ẩm trung bình từ 82 đến 84%.

+ Khu vực thành phố Bắc Kạn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 260C

Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 350C

Độ ẩm trung bình từ 81 đến 83%.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm