Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17/9

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

+ Khu vực vùng núi cao của tỉnh gồm các huyện: Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm: Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

                                      Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 220C

 Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 280C

                                      Độ ẩm trung bình từ 88 đến 90%.

+ Khu vực vùng thấp và phía nam tỉnh gồm các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới:  Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

                                      Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 250C

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 300C

                                      Độ ẩm trung bình từ 87 đến 89%.

+ Khu vực thành phố Bắc Kạn: Nhiều mây. Có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 – 3.

                                      Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 250C

Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 300C

                                      Độ ẩm trung bình từ 86 đến 88%.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm