Đồng tình với chủ trương nhưng chưa đồng thuận về một số nội dung trong triển khai Dự án khu dân cư Đức Xuân 4

Đó là những ý kiến của người dân trong diện bị thu hồi đất, phải di dời để triển khai Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 tại buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn, tại UBND thành phố sáng ngày 10/8. 

Người dân đối thoại những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn
Người dân đối thoại về những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn.

Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 triển khai, UBND thành phố đã thu hồi đất của 148 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức với tổng diện tích là hơn 480.467m2. Phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND thành phố Bắc Kạn phê duyệt tại 07 Quyết định với tổng giá trị là 77 tỷ đồng của 180 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức. Đến nay đã thực hiện chi trả được 141 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng số tiền là hơn 50 tỷ đồng. Còn 39 hộ chưa nhất trí nhận tiền (khoảng hơn 26,5 tỷ đồng).

Tại buổi đối thoại, đa số các hộ dân đồng tình với chủ trương thu hồi đất của chính quyền địa phương để triển khai Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 để phát triển kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận về một số nội dung như: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản, căn cứ, hướng dẫn, quyết định, mức giá áp dụng thu hồi còn chậm, chưa minh bạch, nhiều vướng mắc... Người dân mong muốn khi triển khai thu hồi, triển khai dự án cần minh bạch, chính xác, đúng và đủ các quyền lợi của người dân; văn bản hướng dẫn, mức giá áp dụng và được tái định cư tại chỗ.

Người dân trong Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 đã sống trong quy hoạch các dự án 25 năm. Việc Dự án khu dân cư Đức Xuân 4 triển khai đã gặp nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án đã chậm được giao đất là 15 tháng so với kế hoạch./.

Duy Khánh

Xem thêm